Hướng dẫn cách đăng ký 4G mới nhất của Viettel Đăng ký bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp:

TÊN_GÓI_CƯỚC (DẤU CÁCH) 0969636888 GỬI 9123

V90

Tặng 60Gb+Free cuộc gọi dưới 20 phút + 50 phút ngoại mạng 90.000 đ
Chi tiết Đăng Ký

MIMAX4G

3Gb Data 4G 90.000đ / 30 ngày
Chi tiết Đăng Ký

4G125

5Gb Data 4G 125.000đ / 30 ngày
Chi tiết Đăng Ký

4G90

3Gb Data 4G 90.000đ / 30 ngày
Chi tiết Đăng Ký

4G70

2Gb Data 4G 70.000đ / 30 ngày
Chi tiết Đăng Ký

4G40

1Gb Data 4G 40.000đ / 30 ngày
Chi tiết Đăng Ký

4G20

450MB Data 4G 20.000đ / 30 ngày
Chi tiết Đăng Ký

4G10

150MB data 4G 10.000đ / 30 ngày
Chi tiết Đăng Ký

4G200

10G Data 4G 200.000đ / 30 ngày
Chi tiết Đăng Ký

V90

Tặng 60Gb+Free cuộc gọi dưới 20 phút + 50 phút ngoại mạng 90.000 đ
Chi tiết Đăng Ký

B100K

600MB & 500 phút gọi 100.000đ / 30 ngày
Chi tiết Đăng Ký

T80K

500 phút gọi & 500 sms 80.000đ / 30 ngày
Chi tiết Đăng Ký

T70K

500 phút gọi + 150 sms 70.000đ / 30 ngày
Chi tiết Đăng Ký

T50K

200 phút gọi & 100 sms 50.000đ / 30 ngày
Chi tiết Đăng Ký

B150K

1.5GB + 500 phút + 500 sms 150.000đ / 30 ngày
Chi tiết Đăng Ký

MIMAX90

1.2Gb data 3G 90.000đ / 30 ngày
Chi tiết Đăng Ký

DMAX

1.5GB data 3G 120.000đ / 30 ngày
Chi tiết Đăng Ký

MIMAX

600MB data 3G 70.000đ / 30 ngày
Chi tiết Đăng Ký

DMAX200

5GB data 3G 200.000đ / 30 ngày
Chi tiết Đăng Ký

4GFB7

Miễn phí 100% data 4G 15.000đ/7 ngày
Chi tiết Đăng Ký

4GFB30

20Gb data 4G 30.000đ/Tháng
Chi tiết Đăng Ký

4GFB1

Miễn phí 100% data 4G 3.000đ/ngày
Chi tiết Đăng Ký

4GYT30

30GB data 4G 100.000đ/ngày
Chi tiết Đăng Ký

4GYT7

9GB data 4G 30.000đ/7 ngày
Chi tiết Đăng Ký

4GYT1

3GB data 4G 10.000đ/ngày
Chi tiết Đăng Ký

OMG

4GB data 70.000 đ/30 ngày
Chi tiết Đăng Ký

Mi5D

500MB data tốc độ cao 5.000 đ/ngày
Chi tiết Đăng Ký

Mi10K

500MB data 10.000 đ/ngày
Chi tiết Đăng Ký

Mi5K

200MB data 5.000 đ/ngày
Chi tiết Đăng Ký

Mi3K

100MB data 3.000 đ/ngày
Chi tiết Đăng Ký

Mi2K

50MB data 2.000 đ/ngày
Chi tiết Đăng Ký

Mi20T

600MB data 20.000 đ/tuần
Chi tiết Đăng Ký