Menu

Gói Cước Ưu Đãi Hot

Xem tất cả

V79

 • 1500 phút gọi nội mạng Viettel
 • 79.000đ
 • 30 ngày

ST90SV

 • 60GB tốc độ cao
 • 70.000đ
 • 30 ngày

D500

 • 48GB / 12 tháng
 • 500.000đ
 • 12 Tháng

D300

 • 45GB / 180 ngày
 • 300.000đ
 • 6 Tháng

V90

 • 60GB tốc độ cao
 • 90.000 đ
 • 30 ngày

Gói Gọi Miễn Phí

Xem tất cả

V90

 • 60GB tốc độ cao
 • 90.000 đ
 • 30 ngày

B100K

 • 600MB & 500 phút gọi
 • 100.000đ
 • 30 ngày

T70K

 • 500 phút gọi + 150 sms
 • 70.000đ
 • 30 ngày

T50K

 • 200 phút gọi & 100 sms
 • 50.000đ
 • 30 ngày

B150K

 • 1.5GB + 500 phút + 500 sms
 • 150.000đ
 • 30 ngày

Gói 3G-4G miễn phí

Xem tất cả

ST90SV

 • 60GB tốc độ cao
 • 70.000đ
 • 30 ngày

UMAX300

 • 30GB tốc độ cao
 • 300.000 đ
 • 30 ngày

D900

 • 84GB / 12 tháng
 • 900.000đ
 • 12 Tháng

D500

 • 48GB / 12 tháng
 • 500.000đ
 • 12 Tháng

D300

 • 45GB / 180 ngày
 • 300.000đ
 • 6 Tháng

MIMAX200

 • 15GB tốc độ cao
 • 200.000đ
 • 30 ngày

MIMAX125

 • 8GB tốc độ cao
 • 125.000đ
 • 30 ngày

MIMAX70

 • 3GB tốc độ cao
 • 70.000đ
 • 30 ngày

MIMAX90

 • 1.2Gb data 3G
 • 90.000đ
 • 30 ngày

Sim Gọi Miễn Phí

Xem tất cả

ST90SV

 • 60GB tốc độ cao
 • 70.000đ
 • 30 ngày

D900

 • 84GB / 12 tháng
 • 900.000đ
 • 12 Tháng

D500

 • 48GB / 12 tháng
 • 500.000đ
 • 12 Tháng

D300

 • 45GB / 180 ngày
 • 300.000đ
 • 6 Tháng

Gói 3-4G phổ biến

Xem tất cả

UMAX300

 • 30GB tốc độ cao
 • 300.000 đ
 • 30 ngày

D900

 • 84GB / 12 tháng
 • 900.000đ
 • 12 Tháng

D500

 • 48GB / 12 tháng
 • 500.000đ
 • 12 Tháng

D300

 • 45GB / 180 ngày
 • 300.000đ
 • 6 Tháng

MIMAX200

 • 15GB tốc độ cao
 • 200.000đ
 • 30 ngày

MIMAX125

 • 8GB tốc độ cao
 • 125.000đ
 • 30 ngày

MIMAX70

 • 3GB tốc độ cao
 • 70.000đ
 • 30 ngày

MIMAX90

 • 1.2Gb data 3G
 • 90.000đ
 • 30 ngày