Hướng dẫn cách đăng ký 4G mới nhất của Viettel Đăng ký bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp:
TÊN_GÓI_CƯỚC (DẤU CÁCH) 0969636888 GỬI 9123

Dcom 3G

D500

5Gb data/Tháng/12 Tháng 500.000đ /Năm
Chi tiết Đăng Ký

D300

4GB data/tháng/6 Tháng 300.000đ/6 Tháng
Chi tiết Đăng Ký

D200

20GB data 200.000đ / 30 ngày
Chi tiết Đăng Ký

D120

12GB data 120.000đ / 30 ngày
Chi tiết Đăng Ký

D70

7GB data 70.000đ / 30 ngày
Chi tiết Đăng Ký

D50

3.5GB data 50.000đ / 30 ngày
Chi tiết Đăng Ký

D30

2.5GB data 30.000đ / 30 ngày.
Chi tiết Đăng Ký

D90

10GB data 10GB data 90.000đ / 30 ngày
Chi tiết Đăng Ký