Hướng dẫn cách đăng ký 4G mới nhất của Viettel Đăng ký bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp:
TÊN_GÓI_CƯỚC (DẤU CÁCH) 0969636888 GỬI 9123

Gói 4G Phổ Biến

MIMAX4G

3Gb Data 4G 90.000đ / 30 ngày
Chi tiết Đăng Ký

4G125

5Gb Data 4G 125.000đ / 30 ngày
Chi tiết Đăng Ký

4G90

3Gb Data 4G 90.000đ / 30 ngày
Chi tiết Đăng Ký

4G70

2Gb Data 4G 70.000đ / 30 ngày
Chi tiết Đăng Ký

4G40

1Gb Data 4G 40.000đ / 30 ngày
Chi tiết Đăng Ký

4G20

450MB Data 4G 20.000đ / 30 ngày
Chi tiết Đăng Ký

4G10

150MB data 4G 10.000đ / 30 ngày
Chi tiết Đăng Ký

4G200

10G Data 4G 200.000đ / 30 ngày
Chi tiết Đăng Ký