Menu

Gói 3-4G phổ biến

MIMAX90

 • 5Gb Data tốc độ cao
 • 90.000đ
 • 30 ngày

MIMAX70

 • 3GB Data tốc độ cao
 • 70.000đ
 • 30 ngày

MIMAX125

 • 8GB Data tốc độ cao
 • 125.000đ
 • 30 ngày

MIMAX200

 • 15GB Data tốc độ cao
 • 200.000đ
 • 30 ngày

UMAX300

 • 30GB Data tốc độ cao
 • 300.000 đ
 • 30 ngày

MIMAXSV

 • 3Gb Data - Áp dụng sim sinh viên
 • 50.000đ
 • 30 ngày

ST90

 • 60Gb Data Tốc độ cao
 • 90.000đ
 • 30 Ngày

ST120U

 • 30Gb Data Tốc độ cao
 • 120.000đ
 • 28 Ngày