Menu

Gói 4G Phổ Biến

4G200

 • 10Gb Data tốc độ cao
 • 200.000đ
 • 30 ngày

4G10

 • 150MB Data tốc độ cao
 • 10.000đ
 • 30 ngày

4G20

 • 450MB Data tốc độ cao
 • 20.000đ
 • 30 ngày

4G40

 • 1Gb Data tốc độ cao
 • 40.000đ
 • 30 ngày

MIMAX4G

 • 5Gb Data tốc độ cao
 • 90.000đ
 • 30 ngày

ST90

 • 60Gb Data Tốc độ cao
 • 90.000đ
 • 30 Ngày